محصول جدید فیزیک مسعودی

فصل چهارم فیزیک یازدهم رشته ریاضی تولید شد

روش تست زنی القای الکترو مغناطیس و جریان متناوب مخصوص رشته ریاضی تدریس مهندس امیر مسعودی تولید شد

قیمت ۱۱۵ هزار تومان
جهت تهیه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷ موسسه اوج یادگیری تماس بگرید
فیزیک مسعودی یازدهم
تماس با خط 1
تماس با خط 2