فلسفه کنکور از اوج یادگیری

فلسفۀ کنکور چیست؟

شاید پرسشهایی از جمله « چرا باید کنکور داد؟» و « فلسفۀ کنکور چیست؟» ؛ برای فردی که حدود ۶ ماهِ دیگر کنکور دارد، اصلا پرسش­های مناسبی نباشد. چرا که با توجه به فضای حاکم بر جامعه، “کنکور”دادن یکی از دشوارترین مراحلِ زندگیِ هر شهروند است و شاید بتوان گفت ارزشی برابر با “مرگ و زندگی” دارد! بنابراین اصلا نباید درباره­ ی آن فلسفید و فکر کرد! فقط باید قبول شد! مثل یک ربات! و گرنه بنیادِ عمر بر باد می­رود!
خوشبختانه یا بدبختانه، من از همان ابتدای کار از “بُت­-سازی” و “کوه­-تراشی” گریزان بوده­ ام! من، از آن دست مردمی هستم که به­ هیچ­ روی نمی­توانند نسبت به پرسشهایی که در ذهنشان صورت می­ بندد بی­ تفاوت باشند. از کودکی به ما آموخته­ اند که درباره­ ی بعضی چیزها نباید فکر کنی! چون اگر فکر کنی دیوانه می­شوی! مثلا درباره­ ی وجودِ خدا و یا خیلی مسائلِ دیگر.
اما اگر چنین افرادی بر جامعه ی انسانی حکومت می­کردند، مطمئن باشید امروز، دیگر خبری از علم و فنّاوری و پیش-رفت نبود! وقتی طبعِ پرسش-گری را از بشر بگیرید، دیگر هیچ-چیزی برای او باقی نگذاشته­اید!
هیچ کسی نمی­تواند با وجود پرسشهایِ سرکوب شده ی درونِ ذهنش به آرامش دست یابد.
پس باید به طبع پرسش-گرِ بشر بیشترین احترام را گذاشت.
بگذریم.
پرسش از کنکور، هر چند به گمانِ بسیاری، در این ایام “مناسب” نیست؛ اما باید بپذیرید که “بی مناسبت” هم نیست! چه­ وقتی بهتر از اکنون؟! اکنونی که بیش از هر وقتِ دیگری به کنکور نزدیکم.
نخستین پرسشی که با شنیدنِ نام هر چیزِ تازه به ذهنِ ما می رسد، پرسش از “چیستی”ِ آن چیز است. « کنکور چیست؟» خوشبختانه در موردِ کنکور همه­ مان به اندازه­ ی کافی میدانیم و نیازی نیست از چیستیِ کنکور بگویم.
اما پرسشِ دوم، پرسش از “چرایی”ِ آن چیز است. شاید بتوان با کمی مسامحه گفت : پرسش از “فلسفۀ آن چیز”!
پس به پرسشِ اصلی باز می­گردیم. « فلسفۀ کنکور چیست»؟
پاسخِ این پرسش هم به نظر ساده می­رسد.
در دفترچه­ ی ” راهنمایِ ثبتِ نام و شرکت در آزمون سراسری” اینگونه آمده است: « به منظورِ تشخیصِ میزانِ آمادگیِ داوطلبان در زمینۀ دروس عمومی […و…] تعیین میزان آشنایی علمیِ آنان با پایه­ های اساسی و اصولیِ رشته­ های موجود در هر گروهِ آزمایشی »
کاری به این نداریم که خودِ دبیران و اهالیِ سازمانِ آموزش و پرورش هم معترفند که سطحِ سؤالاتِ کنکور اصلا و ابدا تعیین کننده­ ی میزانِ آمادگی و اطلاعات داوطلب نیست! اگر واقعا هدفشان اینست، چرا برای هر پرسش زمانی بسیار بسیار محدود در نظر می گیرند؟ بطوریکه حتی فرصتِ فکرکردن هم برای داوطلب نمی-ماند. به قولِ یکی از دبیرانمان، باید سوال را خواند و حل کرد و پُر کرد! فرصتی برای اندیشیدن به اینکه این پرسش از کجایِ کتاب طرح شده و از چه راهی باید آن­را حلّید، نیست! استرس های پیش از آزمون هم آنقدر زیاد است که موجب میشود خیلی از دانش آموزانِ زرنگ و درس-­خوان و با استعداد نتوانند نتیجۀ مناسب را کسب کنند. کسی منکرِ این قضیه هست؟
اما بیایید کمی کلّی-تر به قضیه بنگریم.
چرا یک دانش-آموز باید درس بخواند و وارد دانشگاه، ویا بازار کار، بشود؟ برای اینکه “بازدهی” و “کارآمدی” برایِ جامعه داشته باشد.
بطورِ خاص فعلا می-خواهم علوم انسانی را بررسی کنم.
شخص، یا باید دبیر و استاد شود و سطحِ فرهنگ و سوادِ عمومی را بالا ببرد. یا باید با همین هدف کتابی چاپ کند. یا اینکه در پژوهش-گاه هایِ مختلف به بررسی و نظریه پردازی و آزمایش و … بپردازد.
آیا در هیچ-کدام از مواردی که برشمردم، نیازی هست فرد تمامِ دانشهایش را از بَر باشد؟!
آیا یک دبیر یا استاد، هیچ کتاب و جزوه و …ای را با خود سرِ کلاس نمی-آورد؟
آیا مهم­ترین وظیفۀ یک نویسنده این نیست که با استفاده از منابع و مَراجعِ مکتوب و غیرِ مکتوبِ دیگر پژوهشی ارائه دهد ( و تا جاییکه ممکن است از حافظه-ی خود استفاده نکند؛ بلکه از “ذهن” و قوۀ تحلیل و ترکیب کار بکشد)؟
به دیدِ من یک پژوهشگرِ واقعی کسی است که حتی اگر می-خواهد شعری مشهور از حافظ را در نوشته-اش یاد کند، باید دیوانِ حافظ را بگشاید و بَررِسد که مبادا واژه­ ای را اشتباه نقل کرده باشد!
اگر در گذشته حفظِ انبوهی از اطلاعات برای یک پژوهشگر تا حدی ضروری بود، امروزه با پیشرفتِ فناوریِ اطلاعات ، با صَرفِ کمتر از ۱ ثانیه وقت، می­توان در بزرگ-ترین دانشنامه ها و فرهنگ-نامه ها کاوید. این امر، باید موجب شود که پژوهشگر بیشترِ زمانش را برایِ تحلیل و سازماندهیِ داده ها بگذارد و تنها ضروری-ترین مفاهیم و مبانی را ازبَر کند! به دیدِ من، حتی در این شرایط هم “حفظ کردن” باید بر اثر مداومت در امر پژوهش ممکن شود.
من، پیش از این در رشته­ ی ریاضی درس می­خواندم. منزجرکننده ترینِ کارها، برایم حفظِ فرمول بود. اما گاهی پیش می­ آمد که هنگام حلّ مسأله برگه­ ی خلاصۀ فرمولها را جلوِ خودم می­گذاشتم و مسائل را می­حلّیدم! پس از مدتی خود-به-خود فرمول در ذهنم جای میگرفت و آن موقع بود که احساس می-کردم دارم از خواندن ریاضی یا فیزیک لذت می-برم! اما چه فایده که نظامِ نادرستِ آموزشیِ ما برای اینگونه درس آموختن ها ارزشی قائل نیست.
بازگردیم بر سرِ علومِ انسانی!
خودِ من به عنوان شخصی که به شدت به تمام انواع دانشها (چه انسانی و چه فنی و محاسباتی) علاقه دارد، اعلام می-کنم که آزمونِ کنکور در تشخیص سره از ناسره ، چندان کارا نیست.
شاید با خودتان بگویید که : « حق با تو است، ولی مگر راهِ دیگری هم هست؟». باید به شما بگویم بله!
با خودتان فرض کنید برای تشخیصِ سطحِ آمادگیِ دانش-آموزان دو نوع آزمون بگیرند. یکی، آزمونِ واقعی و تشریحی، و دیگری آزمونی مشابهِ همین کنکور و بصورتِ تستی.
اما آزمونِ تشریحی به گونه ای باشد که دستِ دانش-آموز بسته نباشد. یعنی بتواند از منابعِ مختلف استفاده کند و پرسشها هم کاملا مفهومی باشند.
فرضا وقتی می خواهند از درسِ “روانشناسی” آزمون بگیرند، از دانش-آموز بخواهند نظراتش را درباره-ی دیدگاهِ “انسان-گرا” بنویسد. البته زمانی هم برای پاسخگویی در نظر بگیرند که محدود و عادلانه باشد. جالبتر خواهد بود اگر آزمون در یک کتاب-خانه برگزار شود و دانش-آموز اگر خواست به او منابعِ پایه-ای هم بدهند.
آزمونِ دوم که مشابهِ همین کنکور است، تنها از مفاهیمِ اساسی پرسش مطرح کنند.مطالبیکه حفظِ آنها برای دانش آموز ضروری است. فرضا پرسیده شود که : « کدام یک از رویکردهایِ روانشناسی “جبرگرا” نیست؟» یا « نواحیِ مغزیِ زبان در کدام نیمکره قرار دارند؟». اگر انصاف دهم، در طی این چندسال، هیچگاه تمامِ پرسش-های کنکور بی اساس و مضر نبوده بلکه گاهی من پرسش-های زیبا و مفهومی هم بینِ آنها می-یابم! اما در مقایسه با تمامِ پرسشها، میزانِ پرسشهای مناسب و جالب در اقلیت قرار می گیرد.
برای درسهایِ ریاضیک و محاسباتی هم می-توان مسأله طرح کرد. اما مسائلی که واقعا کاربردی باشند؛ و زمانِ مناسبی هم برایِ حل­ کردن به داوطلب بدهند.
شاید دوباره شما در پاسخ به من بگویید که : « تو خیلی “آرمانی” می اندیشی! می-دانی برگزاری چنین آزمونهایی چقدر هزینه برای آموزش و پرورش برمی­دارد؟»
در پاسخ به شما می-گویم که :
اولا همین آزمون کنکور هم خیلی خیلی هزینه بردار است.
دوما، اگر هدفِ ما بازدهی و کارآمدیِ دانش آموزانی است که در آینده می خواهند برای جامعه­ شان مفید باشند، چرا نباید رویِ آنها سرمایه گذاری کنیم و به آنها این فرصت را بدهیم که یک آزمونِ تقریبا “عادلانه” را پشت سر بگذارند و استعدادهایِ حقیقی، آسان تر کشف شوند؟! آیا این دانش-آموزان در آینده تمامِ این هزینه ها را جبران نخواهند کرد؟!
فکر می-کنم فعلا همین قدر که گفتم کافی باشد.
کمی دِلَم خُنک شده و می­توانم بدونِ غذابِ وجدان بروم چند کتابِ غیر درسی (اما مرتبط با درس!) بخوانم !!!!!!

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

هنر آزمون دادن از اوج یادگیری

عوامل موثر در تست زدن
قطعاً هر کدام از شما در طول زندگی با نوعی آزمون روبرو شده اید می‌دانید که هر آزمونی چه به صورت کتبی، شفاهی و یا عملی، از سؤالات مختلفی تشکیل شده است. در هر آزمون پاسخی که داوطلب به سؤالات می‌دهد، باید با توجه به نوع سؤالات مطرح شده باشد.

در یک آزمون ممکن است نوع سؤالات به صورت انتخاب کردن باشد و شرکت کننده مجبور باشد که پاسخ صحیح را از بین جواب های داده شده به سؤالات انتخاب کند و یا مجبور باشد به سؤال هایی که به آنها سؤالات جواب دادنی می‌گویند، پاسخ دهد. در آزمون سراسری معمولاً سؤالات به صورت انتخاب کردنی است؛ یعنی یک سؤال با چهار گزینه همراه است و داوطلب باید پس از خواندن سؤال یکی از چهار گزینه را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب و در فرم مخصوص پاسخنامه در خانه مربوط سیاه کند. به همین دلیل برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد که علاوه بر مطالعه دقیق مطالب درسی، آشنایی با نوع سؤال های تستی را نیز بیاموزیم. مسلماً داوطلبانی که تست تمرین کرده و با شیوه پاسخ به سؤال های تستی آشنایی داشته باشند، در آزمون نسبت به افرادی که هیچ گونه آشنایی با این گونه سؤالات نداشته باشند، بهتر عمل می‌کنند.البته گاهی تعدادی از داوطلبان به جای مطالعه همزمان با تست فقط تلاش در کسب مهارت در تست زدن کرده و تمام زمان خود را صرف تمرین تست می‌کنند. این دسته از داوطلبان فقط شکل ظاهری سؤال‌ها و پاسخ‌ها را حفظ می‌کنند؛ بدون اینکه تلاشی برای فهمیدن داشته باشند و قطعاً در کنکور دچار مشکل می‌شوند. دلیل این مسأله آن است که ممکن است نحوه سؤال و جواب در کنکور، متفاوت از آن چیزی باشد که داوطلب قبلاً تمرین کرده است. برای اینکه داوطلب درکنکور موفق عمل کند، باید تمرین تست زنی را در سه مرحله انجام دهد.

مرحله اول باید همزمان با درس خواندن باشد؛ یعنی بعد از خواندن هر بخش، می‌بایست تست همان بخش را تمرین کرد.
در مرحله دوم باید بعد از مطالعه کل کتاب، تمام تست های آن کتاب را تمرین کرد.
مرحله سوم بعد از عید نوروز است؛ یعنی زمانی که کل دروس تمام شده است. در این مرحله باید تست های همه دروس تمرین شود. تمرین تست های مختلط، آمادگی داوطلب را برای کنکور بیشتر می‌کند. اگر در پاسخ دادن به تستی دچار مشکل شدید، باید به سراغ کتاب یا جزوه تان بروید و دوباره مبحث مربوط به آن تست را بخوانید تا هیچ نکته مبهمی در ذهنتان باقی نماند. همچنین شرکت در آزمون های معتبر بسیار مفید است. چنانچه امکان شرکت در آزمون های معتبر نباشد، می‌توانید خودتان شرایطی را شبیه به آزمون سراسری به وجود آورید؛ یعنی با استفاده از سؤال های تستی که در اختیار دارید و با تعیین تعداد سؤال‌ها و مدت زمان پاسخگویی برای هر درس، از خود آزمون به عمل آورید.

زمان
یکی از مشکلاتی که داوطلبان در حین پاسخگویی به سؤال‌ها با آن روبرو می‌شوند، کم آوردن وقت و دستپاچه شدن آنهاست. برای برطرف نمودن این مشکل باید سعی کنید که وقت خود را با توجه به ارزش هر سؤال زمان بندی کنید و مدت زمانی که برای پاسخگویی به آن سؤال تعیین شده، هماهنگ باشد.

سرعت عمل سرعت عمل باعث استفاده مطلوب ما از مزان می‌شود و در آزمون های تستی اهمیت بسزایی دارد. چنانچه داوطلب با آمادگی کامل در جلسه آزمون شرکت کند، با حضور ذهن می‌تواند پاسخ دهد؛ زیرا سؤال‌ها برای او آشنا خواهد بود و با مشکل اتلاف وقت روبرو نمی شود. نکته مهم در سرعت عمل این است که اگر شما در موقع پاسخگویی، پاسخ سؤالی را فراموش کرده باشید، می‌توانید کنار آن سؤال تیک بزنید و به بقیه سؤال‌ها بپردازید ودر مرحله آخر که وقت اضافه آوردید، با خونسردی و آرامش بیشتر در مورد آن سؤال فکر کنید.

دقت
دقت نکته مهم دیگر در تست زدن دقت است. در پاسخ به سؤال های چهار گزینه ای باید دقت کنید که خانه را اشتباه پر نکنید. خیلی از داوطلبان با آمادگی کامل سر جلسه حضور می‌یابند، ولی با یک بی دقتی، پاسخ سؤالی را در یک خانه دیگر که مربوط به سؤال دیگری است، پر می‌کنند و بدون توجه به شماره سؤال ها، همه پاسخ‌ها را تا آخر جابجا می‌زنند. لذا دقت کنید که در موقع پر کردن پاسخنامه دچار چنین اشتباهی نشوید و شماره هر سؤال را با شماره پاسخنامه تطبیق دهید. سؤال‌ها و جواب‌ها را دقیقاً بخوانید. نکات ریزی در سؤال های چهار جوابی هست که ممکن است خواننده را دچار اشتباه کند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

در سؤال هایی که آخر آنها به کلمه ” می‌شود ” و ” نمی شود ” ختم می‌شود، ممکن است داوطلبی که سؤال را دقیق نمی خواند، این کلمات را اشتباه ببیند و در نتیجه گزینه را اشتباه انتخاب کند.
نکته دیگر این است که در آزمون های چهار گزینه ای معمولاً چهار گزینه شباهت زیادی به هم دارد و ممکن است داوطلب با خواندن اولیه گزینه، آن را صحیح بداند و از خواندن سه گزینه دیگر صرف نظر کند. توجه داشته باشید که چهار گزینه را حتماً بخوانید و با مقایسه آنها با یکدیگر صحیحترین گزینه را انتخاب کنید.
در سؤال های جور کردنی بتدریج که موارد را با هم جور می‌کنید، آنها را حذف کنید. در این صورت پاسخ‌ها کمتر خواهد شد و احتمال کاربری مجدد آنها کاهش خواهد یافت.
در موقع حدس زدن معمولاً اولین حدس شما درست است. بنابراین زیاد وسواس به خرج ندهید تا جواب را عوض کنید؛ مگر در مواقعی که مطمئن هستید.
پاسخ هایی را که می‌دانید غلط است، کنار بگذارید و بدین طریق تعداد پاسخ‌ها را محدود کنید تا احتمال پیدا کردن پاسخ صحیح را بیشتر کنید.
سؤال های آسان را زودتر جواب دهید. اگر احساس می‌کنید که سؤالی پیچیده است، وقت خود را زیاد روی آن سؤال تلف نکنید؛ کنار آن علامت بگذارید تا بعداً به آن پاسخ دهدی.
همه سؤال‌ها را جواب ندهید. سؤال هایی که تصادفی پاسخ داده می‌شود، شانس موفقیت فرد را کمتر می‌کند؛ چون هر پاسخ غلط، نمره ای منفی در پی دارد. بنابراین تا جایی که امکان دارد، از دادن پاسخ های تصادفی پرهیز کنید. در نهایت پاسخ‌ها را مرور کنید، اما سعی در عوض کدرن پاسخ‌ها نداشته باشید.
سؤال هایی را که احساس می‌کنید اشتباه پاسخ داده اید، یک بار دیگر بررسی کنید. به عقب برگردید و دوباره با دقت بیشتری مطالب مربوط به آن را بخوانید تا اشکالتان برطرف شود. خلاصه ای از آنچه را که در پاسخگویی به سؤال های چهار گزینه ای و انتخاب گزینه صحیح لازم می‌دانستیم، برایتان آوردیم. با به کار گیری نکات مذکور می‌توانید توانایی روش صحیح تست زدن را در خود افزایش دهید و نقاط ضعف خود را از بین برده تا بهتر بتوانید خود را برای آزمون سراسری آماده سازید. ما هم برای همه شما آروزی توفیق می‌کنیم.

 

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

پرسش های شیوه ی تست زدن از اوج یادگیری

۱- آیا رفتن به کلاس‌های نکته و تست را پیشنهاد می‌کنید؟

این گونه کلاس‌ها برای آن دسته از دانش‌آموزانی مفید است که قبلاً دروس را فراگرفته‌اند ولی در تست زدن تسلط کافی ندارند و بدین وسیله می‌خواهند مهارت لازم را به دست آورند. تدریس در این کلاس‌ها مفهومی و کامل نیست و نباید آن را جایگزین کلاس درس کنید. حداکثر در یک یا دو درس که ضعیف هستید ثبت‌نام کنید و بیش‌تر وقتتان را صرف درس خواندن در منزل کنید.

 

۲- چرا در منزل می‌توانم تست هر درس را به صورت مجزا بزنم ولی سر آزمون نمی‌توانم کل تست‌ها را با هم بزنم؟

به این دلیل که در منزل برای هر درس تمرکز می‌کنید و از یک درس به درس دیگر نمی‌روید با تمرین بیش‌تر خودتان را عادت دهید که تمرکز پیدا کنید. سعی کنید روز قبل از آزمون یک‌بار به طور کامل درس آزمون‌ها را شامل تمام دروس است با توجه به زمان و همانند روز آزمون حل کنید و درصد خود را محاسبه کنید.

 

۳- هنگام تست زدن خیلی شک می‌کنم. راه حل چیست؟

شما مطالب را خوانده‌اید ولی هنوز به آن تسلط کامل پیدا نکرده‌اید. ابتدا باید درس‌ها را دقیق بخوانید و سپس تمرین حل کنید و در نهایت به تست زدن بپردازید.

 

۴- آیا در حین آزمون‌ها، یا کنکور می‌توانم برخلاف ترتیب دفترچه، یا ترتیب دیگری به درس‌ها پاسخ دهیم؟

سعی کنید به هیچ عنوان ترتیب درس‌ها را در دفترچه به هم نزنید، چون باعث اتلاف وقت زیاد شما می‌شود. در ضمن این دروس بر مبنای اصول روان‌شناسی مرتب شده‌اند.

 

۵- اگر وقت پیشنهادی یک درس تمام شد و تعداد سؤال باقی مانده باشد آیا باید به سراغ درس بعدی برویم یا این که به بقیه‌ی سؤال‌های همان درس جواب دهیم؟

بهتر است سراغ درس بعدی بروید، سعی کنید در درس‌های بعدی وقت ذخیره کنید و در پایان اگر وقت اضافه داشتید دوباره به همان درس بازگردید البته ضرایب دروس هم در نظرتان باشد.

 

۶- چرا با زدن درصد بالا در بعضی از دروس تراز بالایی کسب نمی‌کنیم؟

در بعضی از دروس ممکن است سطح سؤال‌ها به گونه‌ای باشد که تعداد زیادی از داوطلبان درصد بالا زده باشند بنابراین در درسی مانند معارف اسلامی کسب درصد ۵۰ تراز خوبی کسب نمی‌کند اما ممکن است با درصد ۵۰ در درس ریاضی تراز عالی به دست آورد. زیرا در درس ریاضی بیش‌تر دانش‌آموزان نمره‌ی کم‌تر از ۵۰% کسب می‌کنند.

 

۷- سؤالات ساده و دشوار که در کارنامه‌ی مشاوره درج شده است چه مفهومی دارد؟

پس از برگزاری هر آزمون آنالیز آماری روی تک تک سؤا‌ل‌ها انجام می‌گیرد. سؤال‌هایی که بیش‌تر از حد معینی از داوطلبان به آن پاسخ صحیح داده‌اند سؤال ساده و سؤال‌هایی را که کم‌تر از حد معینی از داوطلبان به آن پاسخ داده باشند را سؤال دشوار تلقی می‌شود.

 

۸- در دو آزمون گذشته درصد جواب‌های درست من بالا رفته ولی ترازم چندان تغییری نکرده است؟

مطمئناً شما پیشرفت داشته‌اید ولی به دلیل این که بقیه‌ی داوطلبان هم پیشرفت کرده‌اند تراز شما تغییر چندانی نکرده و در حقیقت شما با سرعت متوسط کل داوطلبان در حال پیشرفت هستید.

 

۹- آیا می‌توان با توجه به ضریب بالای درس‌های اختصاصی، زمان بیش‌تری را به این درس‌ها اختصاص داد و به درس‌های عمومی کم‌تر اهمیت داد؟

اگرچه ضریب درس‌های اختصاصی بیش‌تر است اما درس‌های عمومی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ساعت مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی و عمومی باید متعادل باشد. اگر حدوداً هفته‌ای ۳۵ ساعت درس می‌خوانید باید حدود ۲۴ ساعت دروس اختصاصی را بخوانید و حدود ۱۱ ساعت دروس عمومی را بخوانید.

 

۱۰- دلایل نمره‌ی منفی زیاد چیست؟

الف: روش غلط مطالعه

ب:  عجله در خواندن سؤال یا جواب

پ:  روش غلط تست زدن

ج:  شانسی زدن تست

د: بی‌دقتی یا خطاهای ذهنی غیرارادی

 

۱۱- شروع تست‌زنی چگونه است؟

از تست‌های ساده شروع کنید. شروع با تست‌های پیچیده و مشکل باعث ایجاد نگرانی و تزلزل روحی می‌شود در حالی که پاسخ به سؤال‌های ساده، حس نشاط و امیدواری به خود را بیش‌تر می‌کنید و در نتیجه این امر باعث تقویت اعتماد به نفس می‌شود و سعی کنید در مباحثی مانند حرکت ـ حد و یا مشتق که تعداد مثبت‌ها زیاد است از تست‌های کنکور سال ۸۶ شروع کنید و به عقب برگردید.

 

۱۲- دلم می‌خواهد به همه پرسش‌های آزمون جواب بدهم؟

متأسفانه این فکر وسواسی است که در بعضی از داوطلبان دیده می‌شود که این مسأله به نفع شما نیست چرا که آزمون نمره منفی دارد و باعث کاهش نمره تراز شما خواهد شد. یادتان باشد که حتی رتبه‌های برتر کنکور نیز نتوانسته‌اند به همه‌ی سؤالات در تمامی دروس جواب درست بدهند. مهم این است که شما هر اندازه تست که می‌زنید درست باشد. کیفیت مهم است نه کمّیت.

 

۱۳- با وجود این که از روش تکنیک «ضربدر» و «به علاوه» در آزمون استفاده می‌کنم ولی باز وقت کم می‌آورم؟

مهم‌ترین علت این امر، درست استفاده نکردن از این روش است. استفاده از روش «*» و «-» به معنای سرعت عمل در مرور سؤالات است نه این که ۱ یا ۲ دقیقه روی سؤالات فکر کنید و بعد مشغول علامت‌گذاری شوید این امر سبب اتلاف وقت می‌شود در صورتی که اگر این روش را به خوبی اجرا کنید حتی وقت اضافه می‌آورید. سریعاً سؤالی را که بلد نیستید با گذاشتن یک * رد شوید و سؤالی را که شک دارید یا جواب طولانی دارد یک – بگذارید. در آخر مطمئناً وقت اضافی می‌آورید.

 

۱۴- به چه دلیل باید آزمون‌ها را در همان روز بررسی کرد؟

عدم بررسی باعث می‌شود که جواب‌های غلط در ذهنتان ملکه شود و دیگر نتوانید یا مشکل بتوانید آن را از ذهنتان بیرون کنید. بررسی آزمون‌ها باعث می‌شود این کار برایتان عادت شود و سریع‌تر به فکر حل مسأله درست بیفتید و دقت خود را بالا ببرید.

 

۱۵- مطالب را خوب خوانده بودم اما سؤالات آزمون را غلط زده‌ام؟

در تست زدن باید سه فاکتور، دقت، صحت و سرعت را در نظر بگیرید. ممکن است پاسخ سؤالی را خوب بلد باشید ولی در اثر بی‌دقتی و یا نداشتن سرعت کافی گزینه‌ی غلط را پاسخ دهید. پس تنها خواندن صرف کافی نیست. باور کنید لازم نیست شما به همه‌ی سؤالات آزمون پاسخ دهید اگر شما از ۱۰ سؤال ۶ سؤال ساده و متوسط را پاسخ دهید %۶۰ را کسب می‌کنید که درصد خوبی است.

 

۱۶- در تست زدن ناتوان هستم؟

علت اصلی این مسأله، درک نادرست وضعیت مفاهیم اصلی منابع درسی است. با مطالعه‌ی مفهومی منابع و سپس تمرین مجدد آزمون‌های گذشته می‌توانید ضعفتان را برطرف کنید. یادتان باشد خواستن توانستن است.

 

۱۷- با وجود این که مطالب کتاب را بسیار می‌خوانم و چندین بار از روی یک مبحث می‌خوانم. اما هم‌چنان موقع تست زدن دچار اشتباه می‌شوم؟

خواندن با خوب خواندن و تفهیم مطالب فرق دارد. برای حل مشکل باید عادت کنید مطالب را عمیق بخوانید چند بار از مطلب خواندن مهم نیست مهم عمیق و مفهومی خواندن آن است استفاده از یادداشت برداری و خلاصه‌نویسی، کتاب‌های تست و کمک آموزشی نیز به شما کمک می‌کند. و سعی کنید سؤالات را یک‌بار بدون گزینه‌ها حل کنید و مانند یک سؤال تشریحی با آن برخورد کنید اگر باز هم نتوانستید حل کنید شما در مفاهیم اصلی درس مشکل دارید دوباره مطالب را خوب بخوانید.

 

۱۸- بهترین موقع برای زدن تست‌های عمومی و اختصاصی چه زمانی است؟

برای درس‌های عمومی ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از مطالعه و درس‌های اختصاصی را پس از مطالعه بزنید. این کار باعث تثبیت یادگیری و کسب اعتماد به نفس و نیز افزایش انگیزه مطالعه می‌شود.

 

۱۹- برای افزایش سرعت تست زنی چه کاری را باید انجام بدهیم؟

اولین نکته‌ای که باید به شما تذکر داد این است که یادتان باشد عجله با سرعت متفاوت است برای افزایش سرعت تست زنی می‌توانید از روش یک تیک دو تیک یا همان «*» و «+» و نیزتکنیک دو خودکار (آبی و قرمز) استفاده کنید.

 

۲۰- از چه کتاب‌های تستی استفاده کنیم؟

بهترین تست‌ها، تست‌هایی هستند که استاندارد باشند و نیز کتاب‌هایی که متناسب با وضعیت تحصیلی و درسی شما حاوی تست‌های کنکور سراسری و آزاد هستند.

 

۲۱- نمی‌توانم در زمان مشخص تست بزنم؟

باید با تمرین و تکرار درصد پاسخگویی‌تان را در وقت مشخص بالا ببرید. این مسأله نشان دهنده‌ی آن است که به مطالب احاطه کافی ندارید. آن‌قدر تست بزنید تا جایی که حس کنید به آن قدرت رسیده‌اید که هر تست را میانگین در عرض ۱ دقیقه حل کنید. (البته بعضی از تست‌ها بیش‌تر از یک دقیقه زمان می‌برند)

 

۲۲- آیا برای آمادگی در ایام امتحانات لازم است تست زده شود؟

اولویت در ایام امتحانات مطالعه دقیق دروس است و برای آمادگی بیش‌تر در این ایام حل سؤالات تشریحی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که باعث افزایش میزان یادگیری می‌شود.

 

۲۳- برای افزایش سرعت در هنگام تست زدن چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟

حل تست‌های بیش‌تر و نیز توجه به زمان می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. سعی کنید هر بار زمان پاسخگوی را کاهش دهید. در ضمن بدانید اگر در آزمون تستی ۲ یا ۳ دقیقه وقت می‌خواهید تستی نیز داریم که ۲۰ یا ۳۰ ثانیه وقت می‌خواهد وقت آزمون‌ها استاندارد است.

 

۲۴- راه حلی برای تشخیص سؤال‌های دشوار و وقت‌گیر ارائه دهید؟

هر روز یک سری تست را انتخاب کنید و در زمان معین بدون حل کردن تست‌ها و با خواندن سؤال تشخیص دهید. آیا سؤال را می‌توانید حل کنید؟ سؤال دشوار است. اگر این روش را چند نوبت اجرا کنید قدرت تشخیص نوع سؤال‌ها را در خود تقویت خواهید کرد.

 

۲۵- من به علت رفتن به کلاس‌های ورزشی، موسیقی و… وقت درس خواندن ندارم؟

شما باید برای هر کاری برنامه‌ریزی داشته باشید، با استفاده از دفتر برنامه‌ریزی وقت خود را تنظیم کنید و برای کارهای خود وقت کافی و لازم بگذارید. هر چیزی که برای شما بیش‌تر اولویت دارد، مسلّماً وقت بیش‌تری هم باید برای آن بگذارید.

 

۲۶- در تست‌های دروس محاسباتی با مشکل مواجه هستم؟

از علت مهم این امر، رها کردن نیمه کاره‌ی تمرین‌هاست. یعنی وقتی با تستی مواجه می‌شوید که راه حلش را بلدید تست را تا رسیدن به جواب نهایی دنبال نمی‌کنید. همین مسأله باعث می‌شود که در محاسبات دچار اشتباه و بی‌دقتی شوید. سعی کنید در حل مسائل ریاضی و فیزیک ابتدا داده‌های مسئله را یادداشت کنید و سپس سریعاً فرمول و یا مطلب این سؤال را یادآوری کنید و با استفاده از داده‌ها به جواب برسید. در ضمن بیش‌تر مباحث ریاضیات و فیزیک علاوه بر راه حل کلّی و تشریحی، یک راه حلّ تستی نیز دارد که خیلی سریع‌تر به جواب می‌رسید. سعی کنید علاوه بر راه حل کلّی، راه حلّ تستی آن را نیز یاد بگیرید.

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

چرا هر چه میخوانیم نتیجه نمیگیریم؟ از اوج یادگیری

سوالی که خیلی از بچه ها همیشه از ما میپرسند این است که چرا با وجود ساعت مطالعه ی بالا، تست زنی زیاد و در کل با همه ی تلاش هایی که میکنند نمیتوانند به نتیجه ی و درصدهای دلخواه خود برسند و هرچه پیش میروند خسته و ناامید تر میشوند.

در ادامه به ذکر چند نکته ی بسیار بسیار مهم که شاید تا به حال به انها توجهی نداشتید، میپردازیم.

بقیه در ادامه مطلب

۱- مشکل اکثر دانش اموزان این است که به همه ی موارد درسی و مطالعاتی توجه میکنند اما هیچگاه به ذهنیت و تفکر مثبت به خود نمیپردازند. اگر شما به رتبه های برتر دقت کنید میبینید همه ی انها میدانند و اعتقاد قلبی و محکمی دارند که در کنکور موفق میشوند. اگر دیده باشید سازمان سنجش هر سال با رتبه های تک رقمی تماس میگیرد و به آنها خبر قبولی با رتبه ی تک رقمی میدهد که از تلویزیون نیز پخش میشود. اگر دقت کرده باشید اکثر آنها از قبل میدانستند که این رتبه از آن آنها بوده است و خوشحالی آنچنانی نمیکنند. پس به یاد داشته باشید قبل از موفقیت در کنکور باید درذهن خود پیروز شوید و همیشه تفکر مثبت و پرانرژی را جایگزین افکار منفی و بد کنید.

۲- شاید روش درس خواندن شما در درس خاصی که میخواهید در آن پیشرفت داشته باشید اشتباه است. دانش آموزان دوست دارند که وقتی روش مطالعاتی خاصی انتخاب میکنند حتما جواب دهد. بعضی اوقات اصرار زیاد آنها برای به نتیجه رسیدن، در حالیکه روش کلا غلط و مردود است باعث از بین رفتن روحیه و انگیزه میشود و از دانش اموز میشنویم که میگوید: هر چه بیشتر میخوانم انگار کمتر نتیجه میگیرم. پس اگر میبینید در درسی علمکرد خوبی دارید همان روش را ادامه دهید اما اگر میبینید که ضعف خاصی دارید حتما به مشاور حرفه ای یا مطمئن مراجعه یا از افراد مطع بپرسید و ایراد های کار خود را برطرف کنید.

۳- بعضی اوقات دانش شما در درسی خوب است اما هنر ازمون دادن را بلد نیستید. بیشتر بچه ها آزمون های آزمایشی را شرکت میکنند اما فقط به درصد و تراز خود توجه میکنند. دقت داشته باشید درست است که شما باید رتبه و تراز مطلوبی کسب کنید اما طبق یک جمله ی معروف و تامل برانگیز : (( موفقیت در کنکور فقط درس خواندن نیست)) . هدف شما از شرکت در این ازمونها باید این باشد تا هنر آزمون دادن را یاد بگیرید. مثلا باید سعی کنید تا همزمان سرعت عمل و دقت خود را بالا ببرید. باید بتوانید وقتی با چند تست سخت روبه رو شدید روحیه ی خود را حفظ کنید و اعتماد به نفس داشته باشید. باید بتوانید تست های آسان از سخت را تشخیص داده و ابتدا آسان ها را جواب دهید. باید جوری تست بزنید که برای هر درس کمی هم وقت اضافه بیاورید تا به سراغ سوالاتی که پاسخ ندادید بروید.

حتما ! حتما ! حتما! وقتی کارنامه ی خود را گرفتید آنرا به دقت بررسی کنید! متاسفانه تعداد بسیار کمی از بچه ها این کار را انجام میدهند. مثلا ببینید چرا نتوانستید سوالی را جواب دهید! ایا دانشتان کم بوده یا وقت کافی نداشتید یا بی دقتی کردید یا … . حتی ببینید چه ویژگی هایی باعث شده تا سوالاتی را درست پاسخ دهید. وقتی بارها و بارها ازمون میدهید و این موارد را تکرار میکنید پس از مدتی پیشرفت قابل ملاحظه ای را شاهد خواهید بود.

۴- بعضی از دانش اموزان هم از خود و استعداد ها و توانایی های خود اطلاع کافی ندارند. مثلا اصرار دارند تا درسی اختصاصی را حتما ۱۰۰ بزنند! این درست است که انسان هر کاری را که میخواهد میتواند انجام دهد اما مسلما یک ماهی نمیتواند برای آرزوی بالا رفتن از درخت تلاش کند!!

باید ظرفیت ها ، محدودیت ها و هوش خود را بشناسید. هیچکس مثل دیگری نیست.نباید از خود توقع بیجا داشته باشید. اگر با رعایت تمامی موارد میبینید بازهم در درسی مشکل دارید سعی کنید درصد خود را در ان درس در وضعیت متوسط قرار دهید و نیرو و انرژی خود را صرف دروس دیگر کنید.

به یاد داشته باشید کنکور یک مسابقه اس که شما برای موفقیت به درصد خوب در همه ی دروس نیاز دارید نه فقط یک درس! مطمئنا درصد های متوسط در همه ی دروس خیلی بهتر از درصد بالا در تنها یک یا درس میباشد.

به امید موفقیت شما

 

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

چطور تمرکز کنم؟ از اوج یادگیری

خسته نباشی اگه این روزا شروع به درس خوندن کردی…و اگه هنوز شروع نکردی، میشه بگی دلیلت چیه؟؟؟

امروز قصد دارم مطلبی درباره ی افزایش تمرکزت برات توضیح بدم. اما به شرطی که شروع کرده باشی.اگه شروع نکردی بذار بعد بخونش چون مطمئنم یادت میره! البته اگه از الانم این کار ها رو انجام بدی عالیه…

ببین دوست خوبم یه نظریه هست که میگه ذهن ما و جهان اطراف ما هولوگرافیکه،این که چی هست و یعنی چی،کاری نداشته باش! فقط اینو بدون که این نظریه که کاملا اثبات شده نشون می ده که حتی لاعلاج ترین بیماری ها با تمرکز و قدرت ذهن از بین می ره! اینجا جاش نیست وگرنه با منبع برات مثال هایی می زدم که شاخ دربیاری!

حالا می خوام یه سری تمرین های ساده بهت بدم که از طریق اونا سعی کنی این تمرکز رو بالا ببری.

بین خوندن مطالب فاصله بنداز! ببین پشت سر هم خوندن ترتیب مطالب رو توی ذهنت بهم می ریزه و تو دیگه برای مطالعه ی مطالب جدید تر تمرکز نداری.

اگه توی ذهنت شلوغه با نوشتن تخلیه اش کن! این دیگه توضیح نمیخواد خدا شاهده!

به رادیو با صدای خیلی ضعیف گوش بده! می تونی با متن آهنگ ها هم اینکارو بکنی به شرطی که حفظشون نباشی! اینکارو انجام میدی که دقت شنواییت بالا بره!

راجع به چیزی که می خونی از قبل یه کم اطلاعات کسب کن! می شه همون پیش مطالعه که از نون شب واجب تر بود!

با درسات ارتباط روحی برقرار کن! ببین من هرچی هم بگم بازم تا خودت بهش نرسی شاید بهم بخندی! تو باید عاشق این درسا باشی!

خلاصه اینکه نگران نباش! استاد و مشاورم همیشه بهم میگفت اگه چیزی رو توی این دنیا بخوای مطمئن باش خدا تا بهت نده از این دنیا نمی برتت.

درسته دیر و زود داره اما اگه باورش داشته باشی بهش می رسی…

غم مخور معشوق اگر امروز و فردا می کند

شیر دوراندیش با آهو مدارا می کند…

خودتو دوست داشته باش!

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

بهترین دوست کنکوری کیست از اوج یادگیری

الان که دارم برات می نویسم دم صبحه و یاد روزایی می افتم که دو و نیم شب می خوابیدم و دوستم که صبح زود میره سر کار اون روزا همین حدودای شش صبح تماس می گرفت و بیدارم می کرد و تازه چند دقیقه باهام شوخی می کرد که خوابم بپره و از منگی دربیام! از همینجا حسابی دستاشو می بوسم،قدر این دوستای طلائی رو بدونید!

می خوام بهت بگم، توی سال کنکورت هر جا هستی و هر کاری می کنی باید هویت یک کنکوری رو حفظ کنی!

وقتی خوابی یا بیداری یا بیرون یا توی خونه،خوشی و غم و مهمونی و تنهایی باید یادت باشه یه سری کارا و کتابا و درسا هست که انتظار تو رو می کشه و تو باید بهشون وفادار بمونی.

می دونم گاهی وقتا خوابت میاد و خسته ای یا دلت می خواد جلو تلویزیون لم بدی و قسمت هفتاد و سوم سریال دویست قسمتی مورد علاقه ات رو ببینی ! اما دوست خوبم تو و آینده ی تو اونقدر مهمه که حتی تو هم و تو هم و همه ی شما های دیگه هم دوستتون هر روز حاضره صبحا همراهتون باشه و بیدارتون کنه و بهتون انرژی بده! قدر خودت و آیندت رو نمی دونی؟ ببین تو چقدر برای این دنیا مهمی!

راستشو بخوای الان اصلا قرار نبود مطلب بذارم.ولی همینجوری توی این ساعت ها یاد اون روزا افتادم.امیدوارم این پستم بهت انرژی بده و یادآوری کنه یه سری چیزارو برات.برای خودم هم ادای دینه به همون دوست عزیزم…

سعدی یه جا حرف زیرکانه ای می زنه که چقدر اینجا به دردمون می خوره. داره بهانه واسه معشوقش میاره که اگه به ظاهر حواسش جای دیگه است ولی توی دلش همیشه توی فکر این معشوقشه.حالا خودت ربطش بده دیگه!

منظورم اینه که ظاهرت هر جا که هست ته دلت باید امسال پی درسات باشه! فهمیدی؟؟

شعر اینه:

نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی…!

هدفت رو دوست داشته باش!

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

حس خواندن نیست ؟ روش طلایی مردر از اوج یادگیری

روش طلایی مردر

۱٫سر حال بودن:با انرژی مثبت وپالس های پر انرژی سراغ درس برین.

۲٫با درس شوخی کنید:مثلا بگین سلام بی معرفت نیستی کجایی…..

۳٫به خودت پاداش بده:مثلا تماس با یک دوست صمیمی یا دیدن قسمتی از فیلم مورد نظر باشد

۴٫با برنامه مشخص وهدفمند.

۵٫با تمرکز:با صدای بلندمطالعه کن,از گوش دادن به موسیقی هنگام مطالعه پرهیز کن

۶٫با انگیزه:به این فکر کن که برای چه مطالعه می‌کنی؛ برای آن که در آینده در شغل مورد علاقه‌ات موفق باشی، نه به این خاطر که خانواده یا معلم، تو را مجبور به درس خواندن می‌کنند.

۷٫ پس از مدتی درس خواندن، به کارهای موردعلاقه‌ات بپرداز:

سخت است که بخواهی مانند یک ماشین بدون وقفه درس بخوانی. بهتر است هر ۴۵ -۵۰ دقیقه یک‌بار به خود استراحت بدهی و به کاری که دوست داری بپردازی. نقاشی بکشی، به یک موسیقی گوش بدهی یا با خمیربازی، چیزی درست کنی تا ذهنت آزاد شود

۸ .به اندازه‌ی کافی بخواب:

همان ‌طور که کارهایت را با برنامه‌ ی مشخصی پیش می‌بری، باید بهترین زمان را برای خوابیدن در نظر بگیری تا ذهنت فعال و سالم باشد.۶الی ۸ ساعت خواب کافی است.

مهندس احمد سلام مشاور برتر اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

مقاله دلیل خواب آلودگی از اوج یادگیری

“کاش می شد پنج دقیقه بخوابم!”

چند بار تا حالا توی کتابخونه یا سر کلاس یا حتی توی خونه وقتی مشغول درسی، این جمله رو توی دلت گفتی..؟

می دونی چرا خوابت می گیره؟

برات می گم ولی نخونی و دو دقیقه بعد یادت بره ها! یادت باشه از این به بعد رعایت کنی.

خیلی آروم می خونی! توی نوشته های قبلیم بهت گفتم که تند و سریع درس بخونی یادت که هست؟ آروم و کند خوندن باعث میشه حوصله ات سر بره! خوابت بگیره! اینجور موقع ها که دیدی داری سوتی می دی و گیج می زنی پاشو یه کم قدم بزن و برگرد.وقتی برگشتی سرعتت رو سه برابر کن!

بد می شینی! مثل یه تیکه ژله نباش که از رو صندلی پشت میزت سر بخوری پایین و کم کم سر از رختخواب در بیاری! راحت بشین اما حالت مطالعه رو حفظ کن! تو ژله نیستی، آدمی!

هوا گرمه!آره گرما خواب آلودت می کنه.سعی کن جاتو عوض کنی یا وقتی تازه از بیرون رسیدی و آفتاب مغزتو سوراخ کرده یه دوش آب خنک بگیری.

ممکنه چشمات خسته باشن! یه پیشنهاد فوق العاده! یه کمپرس سرد یا یه حوله ی خیس سرد بذار روی چشمات.هم خوابت می پره و سرحال می شی هم خستگی چشمات درمیاد!

تازه غذا میل فرمودی! عزیز دلم! وقتی غذا میخوری تا یک ساعت بعدش چیزی نخونی بهتره.حداقل ده دقیقه بعد از غذا آروم راه برو.یه جا نشین چون تو همش داری درس میخونی و می شینی یه جا! قرار نیست صد کیلو بشی!فکر بعد از کنکور هم باش!

از درسی که قراره بخونی خوشت نمیاد!آش خاله اس! این کتابا تو رو به هدفت می رسونه!عاشق هدفت باش!

نور کمه! دیگه اینم بگم؟؟ خب برو نزدیک پنجره یا اگه شبه چراغونی کن!

هر چی که هست! هیچکس نگفته نخواب! در شبانه روز هفت ساعت خواب رو حتما داشته باش. اینا که گفتم خواب های مزاحمه! بندازشون دور!

تو میتونی.به خودت ایمان بیار! فقط چند ماهه و بعد خواهی دید که اراده ی تو همه چیز رو تغییر میده!

حافظ میگه:

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی!

مراقب خودت باش!

 

مهندس احمد سلام مشاور برتر اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

ترتیب دروس در تست زنی از اوج یادگیری

کدوم درس ؟؟ چرا؟
سلام خدمت دوستای گلم ….شاید لازم باشه بدونید از همین حالا چطور روی درس هاتون سرمایه گذاری کنید…
شما سر جلسه با دو دفترچه رو به رو هستید :اول عمومی بعدشم اختصاصی…….حالا به نطرتون باید همه درس های موجود تو هردو دفترچه رو به یه اندازه بخونیم؟
مسلما نه چون تو محاسبات نهایی آزمون بحث ضرایب پیش میاد…..احتمالا دوستای خوبم از ضرایب مطلع هستند ولی میخوام تفاوت یه تست درس مثلا زیست شناسی در کنکور تجربی رو با یه تست شیمی در همون گروه حس کنید……
خوب ضریب شیمی ۳ و ضریب زیست ۴ هستش و چون دروس اختصاصی هستن یه ضریب ۳ دیگه هم دارن …..حالا شما اگه یه تست زیست رو درست بزنی ۱۲ نمره مثبت داری (بر فرض) واگه یه تست شیمی رو درست بزنی ۹ نمره مثبت خواهی داشت …..پس هر تست زیست ۳ نمره با ارزش تر از شیمی هستش.
حالا تصور کنید بین این همه داوطلب شما یه تست زیست بیشتر بزنی ….۱۲ نمره جلوتری و اگه رغیبت تو شیمی یه تست بیشتر از شما بزنه و بقیه درساتونو یکسان فرض کنیم اونوقت بازم شما ۳ نمره جلوترین…………….
این پست رو صرفا برای ایجاد تلنگر گذاشتم و تو پست های بعدی به موضوع ضرایب و تراز و اهمیتشون خواهم پرداخت تا از همین ابتدا بدونید چه درسایی شرط لازم و کاقی اند و چه درسایی غول چراغ جادو اند و میتونن دانشگاه مد نطرتونو بهتون نزدیک کنن…..
با تشکر .

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

مطالعه به سبکی دیگر از اوج یادگیری

روشی که در این پست معرفی میکنم روش بیسیار معروف و تجربه شده ای است که یادگیری مطالب را بالا میبرد و از درس خواندن به روش سنتی بسیار بسیار بهتر نتیجه میدهد.

این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسی آن (PQ4R) متشکل از حروف اول شش مرحله آن است.

مراحل پیش خوانی

در این مرحله کتاب یا مطلب بصورت یک مطالعه اجمالی و مقدماتی مطالعه شود. از جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها ، خواندن سطحی فصل ، توجه به تصاویر ، بخشهای اصلی و فرعی و خلاصه فصلها می‌باشد. هدف در این مرحله یافتن یک دید کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر می‌باشد.

مرحله سؤال کردن

پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی ، به طرح سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت و تمرکز فکر و سرعت و سهولت یادگیری می‌گردد.

مرحله خواندن

در این مرحله به خواندن دقیق و کامل مطالب کتاب پرداخته ، که هدف فهمیدن کلیات و جزئیات مطالب و نیز پاسخگوی به سؤالات مرحله قبل می‌باشد. در مرحله خواندن برای فهم بهتر مطالب می‌توان از کارهایی مثل یادداشت برداری ، علامت گذاری و خلاصه نویسی بهره جست.

مرحله تفکر

در این مرحله هنگام خواندن ، ساختن سؤالها ، و ایجاد ارتباط بین دانسته‌های خود ، درباره مطلب فکر کنید. در این مورد نیز مهمترین اصل همان بسط معنایی است. بسط معنایی ممکن است در مراحل پنجم و ششم نیز یعنی در مراحل از حفظ گفتنی و مرور کردن نقشی داشته باشد.

مرحله از حفظ گفتنی

در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به یادآوری مطالب خوانده شده پرداخته شود و بار دیگر به سؤالاتی که خود فرد طرح کرده بود پاسخ دهد. در اینجا باید مطالب آموخته شده را در قالب کلمات برای خود کرده ، در غیر اینصورت لازم است که مجددا به خواندن مطالبی که آموخته نشده پرداخته شود. مرحله از حفظ گفتنی در پایان هر بخش انجام می‌گیرد و وقتی بخشهای یک فصل به اتمام رسید به مرحله بعد ، یعنی مرور کردن یا آزمون وارد می‌شویم.

مرحله مرور کردن

این مرحله ، که مرحله آزمون نیز می‌باشد، در پایان هر فصل انجام می‌گیرد. در اینجا به مرور موضوعات اصلی و نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر پرداخته و در صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به متن اصلی یا مرجع مراجعه شود. یکی از راههای کمک به این مرحله پاسخگوئی به سئوالات و تمرینات پایان فصل است: اجرای این مرحله می‌تواند مقداری از اضطراب امتحان را کاهش دهد.

روش دقیق خوانی

هدف از این مرحله این است که مطالب کامل و دقیق درک شده و بصورتی سازمان یافته و منظم در حافظه نگهداری شود. برخی از فنون موجود که می‌تواند به روش دقیق خوانی کمک کند عبارتند از:

تکنیک خلاصه برداری

به نوشتن عبارت ، مفاهیم و موضوعات کلیدی متن پرداخته ، بطوری که در مرور مطالب ، با نگاه کردن و خواندن خلاصه‌ها ، همه مطالب خوانده شده را یادآوری کند. یک روش بسیار مطلوب این است که از خلاصه‌ها نیز دوباره خلاصه برداری شود.

تکنیک سازماندهی مطالب

این تکنیک باعث افزایش درک و سرعت یادگیری و سهولت در بازیابی مطالب آموخته شده می‌شود. برای سازماندهی مطالب استخراج سه بخش از متن اصلی مورد مطالعه لازم است که عبارتند از:

موضوع اصلی: موضوعی که تمامی مطالب را در بر می‌گیرد و بقیه مطالب حول و حوش آن می‌چرخد.

نکته‌های اصلی: خطوط و اندیشه‌های اصلی و مهم هستند که در مجموع موضوع اصلی را می‌سازند و از صراحت بیشتری برخوردار است.

نکات جزئی: اطلاعات جزئی‌تر هستند که بصورت مثالها ، نمونه‌ها ، عکس و تصویر اطلاعات واقعی مطرح می‌گردند.

تکنیک علامت گذاری در متن

در این تکنیک علامتهایی را بر روی متن اصلی انجام داده ، از قبیل علامت گذاری به شکلهای مختلف در متن ، خط کشیدن زیر عبارات مهم ، حاشیه نویسی و … ، این موارد بسته به صلیقه‌های افراد متفاوت می‌باشد. اما نکته مهمی که در هر نوع علامت گذاری حائز اهمیت است این است که ، بهتر است همانند تکنیک سازمان دهی ، مطالب را در سه دسته مجزا (موضوع اصلی ، نکته اصلی ، موارد جزئی) قرار داده و آنها را با علامتهای مختلف نشان دهید.

در کنار روش مطالعه عوامل محیطی نیز در میزان یادگیری تأثیر دارد. یک محیط مناسب باعث توجه و تمرکز بهتر و بیشتری می‌شود.

حذف عوامل مزاحم فکری

مواردی هست که بخش عظیمی از وقت و فعالیت ذهنی را موضوعاتی به خود مشغول می‌دارند که هیچ رابطه با موضوع ندارند، موضوعاتی مانند: رفتار معلمان و استادان ، افزایش شهریه و نوع رفت و آمد و … برخی از موضوعاتی هستند که موقع مطالعه اگر به آنها فکر شود از کارایی مطالعه می‌کاهد. برخی حتی خیال پردازیهایشان را موقع مطالعه انجام می‌دهند؛ که به شدت فکر را آشفته کرده و تمرکز را از بین می‌برد. توصیه کلی این است که اگر ذهن خود را از افکار مختلف پاک کنید تا بر روی موضوع مورد مطالعه تمرکز کنید، مطالعه را کنار بگذارید و زمانی مطالعه را شروع کنید که سرحال ، علاقمند و متمرکز هستید.

فراهم کردن محیط مناسب

محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام می‌شود باید مناسب باشد. منظور از محل مناسب مکانی است که آرام ، ساکت و دور از عوامل مزاحم محیطی باشد، این باعث تمرکز بهتر روی موضوع مطالعه می‌شود. بعضی افراد محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب می‌کنند که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد رختخواب را برای مطالعه انتخاب می‌کنند و توقع یادگیری سطح مطلوب را دارند، ولی از این حقیقت غافلند که این محلها بدترین محل برای مطالعه است.

توصیه من به شما اینه که حداقل یه بار این روش رو انجام بدین تا معجزه اونو ببنید.

 

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی اوج یادگیری
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

تماس با خط 1
تماس با خط 2